м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424

План роботи Одеського обкому профспілки працівників державних установ України на 2019 рік


З А Т В Е Р Д Ж Е НО:
Постановою президії Одеського обкому профспілки працівників держаних установ України
№ П 36-14  від 21. 12. 2018 р.
Л. М. Урбан

№ п/п

З М І С Т    З А Х О Д І В

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

  І. Питання V  Пленуму обласного комітету  профспілки працівників державних установ

 

1.

Про реалізацію обласним, районними, міськими, об’єднаними комітетами та первинних профспілкових організації Профспілки області Програми дій Профспілки державних установ України на 2015-2020 роки.

 

Голова обкому

Урбан Л.М.,

 голови районних, міських, об’єднаних комітетів області, 

члени обкому

 

III квартал

 

 

 

1.2.

Про роботу Обкому профспілки та профспілкових комітетів області по підготовці і проведенню звітно-виборної компанії.

Голова обкому

Урбан Л.М.,

 голови районних, міських комітетів області. апарат ОК

 

 

III квартал

 

 

 II. Питання  засідань  Президії  обкому

                                                                     I   квартал

2.1.

Про Зведений статистичний звіт обкому профспілки за 2018  рік

 

Заступник голови обкому

Буфетов О.І.

I квартал

 

2.2.

Про виконання профспілкового бюджету обкому обласної організації профспілки  за 2018 рік та бюджету на 2019 рік.

Головний бухгалтер обкому Ісаєва Л.Р.,

голова ревізійної комісії

Ревякін О.М.

 

I квартал

 

2.3.

Про укладання та виконання колективних договорів за 2018 рік та підсумки конкурсу на кращий  колективний договір Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України. Участь у конкурсі на кращий  колективний договір Профспілки працівників державних установ України.

Голова обкому                      Урбан Л.М.

Голови профспілкових комітетів районів, міських профспілкових організацій

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

 

I квартал

 

                                                                           II.  квартал

2.4.

 

Про стан забезпечення трудових та  економічних прав членів профспілки, які  працюють в  органах місцевого  самоврядування

Голова

РК профспілки

 

II квартал

2.5.

Про роботу  профспілкових комітетів по захисту  прав членів профспілки, мотивація та збереження    профспілкового членства в профспілкових  організаціях в період реорганізації та об’єднання  територіальних громад.

Голова обкому

Урбан Л.М.

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

II квартал

2.6.

Про скликання чергового пленуму Одеського обкому профспілки працівників державних установ України.

 

Голова обкому

Урбан Л.М.

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

 

II квартал

                                                                           ЗМІСТ ЗАХОДІВ

                                                                                III  квартал

 

2.7.

Про досвід роботи профспілкових організацій щодо збереження  членів профспілки в умовах  реформування державної служби та об’єднання  територіальних громад в Біляївському районі.

 

Голова РК, 

профспілки

 

 

III квартал

 

2.8.

Про підготовку і проведенню звітно-виборної компанії в профспілкових організаціях області

Голова обкому                   Урбан Л.М.

Голови профспілкових комітетів районів, міських профспілкових організацій

Заступник голови обкому  Буфетов О.І.

 

III квартал

 

2.9.

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу  «Кращий державний службовець області».

 

Голова обкому

Урбан Л.М

III квартал

 

                                                                                IV  квартал

2.10.

 

 

Про роботу профспілкових організацій по правовому захисту членів профспілки в умовах реформ..

Голова                   РК профспілки.

 

IV квартал

 

2.11.

Про План роботи  на  2020 рік.

Голова обкому                Урбан Л.М.

Голови профспілкових комітетів районів, міських профспілкових організацій

IV квартал

 

 

2.12.

Про План роботи Молодіжної Ради обкому профспілки на 2020 рік.

Голова молодіжної ради

 обкому профспілки

IV квартал

2.13.

Про хід виконання Обкомом профспілки та профспілковими комітетами області заходів, щодо по підготовки і проведенню звітно-виборної компанії.

Голова обкому                 Урбан Л.М.

Голови профспілкових комітетів районів, міських профспілкових організацій  Заступник голови обкому                 Буфетов О.І.

IV квартал

 

 

 III. Засідання  комісій та робочих  груп.

3.1.

Засідання мандатної комісії.

 

Голова комісії                              Ломов  Є.А.

 

протягом року

 

3.2.

 Засідання ревізійної комісії.

 

Голова комісії                              Ревякін  О.О.

 

 

протягом року

 

3.3.

 

Засідання  постійних комісій та  Молодіжної ради обкому

Голова обкому                           Урбан Л.М.

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

Голова Молодіжної ради обкому

 

протягом року

 

                           ІV ПИТАННЯ   СОЦІАЛЬНОГО  ДІАЛОГУ

Взяти  участь у  роботі:

4.1

 

Президії та Ради  Ф П О

Голова обкому Урбан Л.М.

 

 постійно

4.2.

 

Президії ЦК, засіданні Ради ЦК та Ради ФПУ;

- Тристоронньої  соціально - економічної  ради при обласної  державної   адміністрації та  міської ради м. Одеси;

- Комісії по підбиттю підсумків виконання Регіональних угод з ОДА та  міськрадою м. Одеси;

- у міжвідомчих нарадах, консультаціях з органами виконавчої влади стосовно питань, пов’язаних з захистом прав та інтересів членів профспілки;

- колегіях департаментів, апаратних нарадах ОДА.

 

Голова обкому                      Урбан Л.М.,

Заступник голови обкому     Буфетов О.І.

 

постійно

4.3.

Взяти  участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі на кращого державного службовця, конкурсах в ОДА

Голова  обкому                     Урбан Л.М.

 

постійно

 

4.4.

Проводити зустрічі з керівниками РДА, облради, райрад по питаннях співпраці профспілки з органами влади

 

Голова  обкому                    Урбан Л.М

 

    постійно

4.5.

Проведення «Днів обкому» в профспілкових організаціях  районів області.

 

Голова обкому,  голови РК, МК профспілки, апарат ОК

щоквартально

4.6.

Надання методично-консультативної  допомоги  організаціям профспілки з питань організаційної та статутної  діяльності.

 

Голова обкому                 Урбан Л.М.,   Заступник голови обкому           Буфетов О.І., апарат ОК профспілки

 

постійно

 

                 

                                      V.   ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

5.1.

 

Регулярно випускати інформаційні бюлетені та методичні           матеріали.

 

 

Голова  обкому             Урбан Л.М

Чорна Г.Д.

щоквартально

5.2.

Висвітлення діяльності роботи апарату ОК та профспілкових організації області через веб – сайт ОК , в мережі Facebook. 

 

Заступник голови обкому      Буфетов О.І.,

Ліхашева П.І.

 

постійно

                           VІ.  НАВЧАННЯ  ПРОФСПІЛКОВОГО  АКТИВУ

6.1.

Провести семінари, інформаційні дні:

  • з головами  районних, міських профспілкових комітетів та ОПК,  скарбниками профкомів;
  • з профактивами районів.

 

Виконавчий апарат        обкому

 

постійно

 

протягом року

6.2.

Брати участь в семінарах ФПО і ЦК профспілки

Виконавчий апарат обкому,   профактив

 протягом року

                                  VII. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОФСПІЛКИ

7.1.

Проведення  колдоговірної компанії у 2019 році.

Голови  РК, МК,      члени обкому профспілки

протягом року

7.2.

Брати участь у Всеукраїнському конкурсі на Кращий колективний договір.

Голови РК, МК, члени обкому  профспілки

протягом року

7.3.

Участь в проведенні конкурсу «Кращий державний службовець».

 

Голова  обкому                    Урбан Л.М

Постійно

 

 

№ п/п

З М І С Т    З А Х О Д І В

Відповідальний за виконання

Термін виконання

7.4.

Брати участь у проведенні професійних свят.

 

Голова  обкому                  Урбан Л.М.

постійно

7.5.

Брати участь в проведенні  засідань молодіжних рад в районах області.

 

Голова  обкому                 Урбан Л.М Заступник голови обкому                 Буфетов О.І.

 

постійно

7.6.

 

7.6.1

 

 

7.6.2

 

7.6.3

 

 

Підготовка інформації  та звітів :

 

Зведений статистичний  звіт обласної профспілкової організації за 2018 рік.

 

Інформацію щодо здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Інформацію з фінансових питань.

 

Голова  обкому                   Урбан Л.М Голови ПК всіх рівнів, Заступник голови обкому                     Буфетов О.І.

Голова  ОК                  Урбан Л.М.,

голови ПК всіх рівнів

 

Голова  обкому                Урбан Л.М

 

Голова  обкому                Урбан Л.М

 

 

 

  до 16 січня

 

 

   до 1 лютого

 

    до 1 лютого

7.6.4

Звіт про укладання  колективних договорів.

Голова  обкому                 Урбан Л.М.

Заступник голови обкому       Буфетов О.І., голови ПК всіх рівнів

 

  До 25 квітня

7.6.5.

Звіт про навчання  профактиву в 2018 – 2019 навчальному році

Голови ПК, РК  всіх рівнів,

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

 

  до 25 липня

7.6.6

Інформація про захист профспілкових прав

Голови ПК, РК  всіх рівнів,

Заступник голови обкому Буфетов О.І.

  до 25

листопаду

7.6.7.

Проводити моніторинг по дотриманню трудового законодавства  в організаціях районів області в період добровільного об'єднання  територіальних громад.

Голова  обкому              Урбан Л.М.

Заступник голови обкому                   Буфетов О.І.

 

постійно

             

 

 

 

 


© 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424