м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я по виконанню програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2015 — 2020 роки

 13.12.19


1. Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів

1.1. Розвиток соціального діалогу

 Важливим інструментом впливу на вирішення трудових та соціально-економічних питань є соціальний діалог. Для ведення соціального діалогу, Профспілка через своїх представників, представлена практично на всіх рівнях. В Одеській області голова обкому приймала участь в роботі колегій обладміністрації, в роботі сесій облради, в трьохсторонніх соціально-економічних радах області ім. Одеси. Крім того приймали  участь в конкурсі на кращого державного службовця, обласній спартакіаді працівників – державної служби. Разом з обладміністрацією, облрадою обласний комітет приймає участь в проведенні професійних свят – День працівників місцевого самоврядування та День держслужбовців України.  Таку ж роботу проводять голови районних, міських та об’єднаних профспілкових організацій. Більшість керівників районних комітетів працюють в громадських радах.  Питанню соціального діалогу приділяється увага при проведенні навчання профактиву.

1.2. Удосконалення колективно-договірної роботи

     З метою реалізації основних завдань щодо посилення захисту трудових,     соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілки, усі         профспілкові структури обласного комітету профспілки організують роботу в напрямку удосконалення колективно договірної роботи шляхом діалогу із       соціальними партнерами на регіональному, територіальному рівнях та на рівні  первинної організації.   За даними інформації з районів, кількість укладених колективних договорів у 2015-2019 рр. зменшилось на 253 договорів за рахунок зменшення кількості первинних організацій. Причина зниження первинок та загальної чисельності працюючих є низка чинників – ліквідація організацій профспілки, в наслідок ліквідації юридичних осіб в ході оптимізації структур,створення об’єднаних громад, плинність кадрів через низький рівень оплати праці, вихід з профспілки, скорочення працюючих в установах,  організаціях в ході  адміністративно – територіальної реформи.  На сьогоднішній день в нашій області укладено 457 колективних договорів в 497 первинних організаціях, які охоплюють 14 952 працюючих.

 Всі колективні договори згідно чинного законодавства зареєстровані у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Регулярно проводиться аналіз виконання колективних договорів та їх відповідності галузевим угодам. Ці питання розглядаються на засіданнях президії обкому, в райкомах та в профспілкових комітетах. З ціллю активізації колективно-договірної роботи, щорічно проводились обласний та Всеукраїнський конкурси на кращий колективний договір.

За кращу організаторську роботу переможці конкурсу нагороджувались Почесними грамотами та грошовими винагородами. Активно приймають участь в конкурсі профспілкові комітети ОПК департаменту соціального захисту Одеського міськвиконкому, профком Національної поліції України Управління поліції охорони в Одеській області, Одеського обласного архіву, організацій прикордонної служби, Болградського, Ренійського, Саратського, Біляївського районів. В 2017 році наші колективні договори зайняли перші місця в 3-х номінаціях Всеукраїнського конкурсу. В звітах профорганів відмічається, що загалом взаємні зобов’язання сторін за колективними договорами виконані. В оновленому колективному договорі Департаменту фінансів Одеської міськради передбачені кошти 0,3 відсотку від роботодавця на культурно-масові, оздоровчі заходи, значні суми перераховують всім департаментам, управлінням, комунальним підприємствам м. Одеси. По інформації з місць відмічаємо, що загалом взаємні зобов’язання сторін за колективними договорами виконуються. Забезпечено дотримання встановленого режиму роботи, інформування працівників про структуру заробітної плати та порядок її виплати. З виборними профспілковими органами погоджуються графіки надання працівникам щорічних відпусток, преміювання членів трудових колективів.    Водночас, при укладенні колективних договорів та їх практичному застосуванні, невирішеними залишається ряд проблем, причинами яких, як правило є небажання стороною роботодавця брати на себе окремі зобов’язання або відсутність чіткого механізму їх реалізації.

1.3. Обстоювання права на гідну заробітну плату

Важливою віхою в соціальному захисті працівників державних установ, та органів місцевого самоврядування – це оплата праці та зайнятість. Для нашої галузі це самі болючі питання в нашій діяльності. Ці питання були предметом обговорення як на президії так і на пленумах обкому.   Особливе занепокоєння викликали дії Кабінету Міністрів приводили до зниження платіжоспроможності заробітних плат і продовження дискримінації працівників бюджетної сфери.    Здійснюючи попередню експертизу обком, а далі ЦК Профспілки не погодив жоден з тих, які погіршували соціально-економічне положення працюючих та надавали свої пропозиції.  Протягом звітного періоду обласний комітет неодноразово звертався зі зверненнями до Верховної Ради, Кабміну по питаннях підвищення заробітної плати і введення Закону «Про державну службу» в повному об’ємі, прийнятті «Закон про місцеве самоврядування».Профспілка піднімала питання перерахувати пенсії державним службовцям, які вийшли на пенсію до 2015 року. Понад 20 звернень було направлено в Кабмін і Верховну раду по цих питаннях та Мінсоцполітики. 

1.5. Забезпечення розвитку та ефективного використання трудового потенціалу. 

Реформи, які проводяться в нашій країні по децентралізації, в обов’язковому порядку передбачають істотні зміни умов праці для багатьох працівників,можливі попередження про наступні звільнення в зв’язку з реорганізацією відповідного органу місцевого самоврядування. Виборні профспілкові органи Одеської області здійснюють контроль за дотриманням роботодавцем вимог трудового законодавства під час проведення відповідних процесів. Надають максимальну допомогу кадровим службам щодо проведення аналізу та визначення переважного права на залишенні на роботі під час вивільнення працівників. В процесі утворення ОТГ зусилля виборних органів обласної та районних організацій профспілки спрямовуються на проведення роз’яснювальної роботи з організаційними ланками щодо збереження на даному етапі організаційної структури та її кількісного складу. Окрім того необхідно відмітити, що велику роль в організаційному процесі відводиться і робочим зустрічам з керівництвом об’єднаних громад, спільному обговоренню питань функціонування профспілкових організацій, зосередження уваги на колективних договорах. 

Як приклад, утворення первинних профспілкових організацій в Біляївському, Лиманському, Татарбунарському, Б-Дністровському, Ширяївському районах. В цих районах голови ОТГ, підтримали пропозиції наших райкомів і практично в усіх ОТГ створені профспілкові організації. На сьогоднішній день в Одеській області створені і діють 34 ОТГ і в 18 діють первинні профспілкові організації. Однак, на жаль, мають місце випадки, коли через особисту позицію голови ОТГ в новоутворених органах місцевого самоврядування не утворюються первинні профспілкові організації. На місцях проводяться робочі зустрічі з такими головами, але ці зустрічі не завжди приносять позитивні результати.

          2. Правовий захист членів профспілки

2.1. Розвиток системи правової допомоги 

 За інформацією регіональних організацій Профспілки Одеської області, під час реорганізацій в органах місцевого самоврядування, які проводяться в рамках об’єднання територіальних громад, майже скрізь забезпечуються трудові права та гарантії працівників. Зокрема, працівникам пропонуються посади в новоутворених органах місцевого самоврядування.  Працевлаштування державних службовців в органах місцевого самоврядування, як правило, відбувається за процедурою стажування, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 1.12.1994 №804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах», без проведення конкурсного відбору.  Крім того працівники обкому приймали участь в розгляді скарг та звернень від членів профспілки на порушення норм трудового законодавства. За 2016-2020 р.р. було розглянуто понад 200 звернень та скарг. 

 Велику роль в активізації роботи профорганізації в питаннях соціально-правового захисту відіграє навчання профактиву. Більшість райкомів проводять цю роботу, запрошують на зустрічі з профактивам працівників обкому. В 2015-2019р.р. пройшли навчання в Одесі, Києві, Рівному, Полтаві, Миколаєві та Херсоні понад 50 голів первинних та регіональних профорганів, в 18 районах проведені зустрічі з профактивом. За цей період на навчання профактиву витрачено до 100 тисяч грн.

2.2. Участь у законотворчій та нормотворчій діяльності

Основним інструментом впливу профспілки на реалізацію соціальної політики була постійна система взаємодії з Урядом, Парламентським комітетом у формі консультацій, участі представників профспілки в засіданнях комітетів, робота з депутатами. На нашому рівні це участь в роботі сесій обласної ради, апаратних нарадах, колегіях обладміністрації, робота в обласній та міській – трьохсторонній соціально-економічній раді.  В 2017 році Обласна організація профспілки підтвердила свою репрезентативність на 5 років. Це дало нам право на територіальному рівні приймати участь у колективних переговорах з укладанням територіальних угод. 

3. Обстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів профспілки, їхніх     сімей 

 В 2019 році на рахунки первинних профспілкових організацій перераховані кошти на культурно-масову і фізкультурно-спортивну роботу, що складає понад 10% від загальної кількості підвідомчих профспілкових організацій. За період 2015-2019 рр. витрачено, за рахунок 0,3% фонду оплати праці, понад 2,5 млн. грн.

 В 2018 році 695 527 тис. грн. було перераховано на культурно-масову, оздоровчу роботу, що на 200 тис. грн. більше ніж за минулий 2017 рік. Фактів порушення прав соціально-культурних, духовних інтересів членів профспілки області не установлено. 

3.1. У сфері розвитку масової фізичної культури і спорту 

Члени профспілки Одеської області, понад 500 осіб, щорічно приймали участь в Обласної Спартакіаді державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Питання розвитку фізичної культури і спорту включені до положень колективних договорів первинних, міських та районних профспілкових організацій. 

3.2. У сфері відпочинку та оздоровлення дітей

На оздоровлення дітей за 2015-2019 рожі витрачено понад 2 млн. грн. За цей період оздоровлено понад 1,8 тисяч дітей частково за рахунок коштів профорганізації. 

4. Молодіжна політика 

 Слід відзначити, що на сьогоднішній день в Україні реалізація молодіжної політики є одним із пріоритетних напрямків діяльності держави, вона вимокає спрямувати свою ідеологію на підтримку молодої людини її активне включання в суспільне життя.  В Одеській обласній організації профспілки молодь складає 25,8 відсотка загальної чисельності профспілчан області.  Молодіжна рада обласної профспілкової організації приймала участь в колективних заходах. Проведені виїзне засідання та навчальні семінари в м. Біляївка та Овідіополі та в Одесі.  Сума фінансової підтримки в сферах, що стосується роботи з молоддю склала 18 000 грн.

5. Організаційна робота профспілки.

5.1. Організаційне зміцнення

Самий найкращий показник роботи профспілкової організації любої ланки – це стабільна чисельність. В 2015 році Одеська обласна організація мала 19 759 членів профспілки, на початок 2019 року 13 256

На сьогоднішній день, в процесі утворення ОТГ зусилля виборних органів обласної та районних організацій профспілки спрямовуються на проведення роз’яснювальної роботи з організаційними ланками щодо збереження на даному етапі організаційної структури та її кількісного складу .  В свою чергу, необхідно відмітити, що велику роль в організаційному процесі відводиться і робочим зустрічам з керівництвом об’єднаних громад, спільному обговоренню питань функціонування профспілкових організацій, зосередження уваги на колективних договорах. 

Одним з негативних чинників діяльності профспілкових органів є недостатня профспілкова мотивація. Проект ФПУ і Центру соціальних послуг створити «Соціальний профспілковий квиток», який може відігравати важливу роль у мотивації профспілкового членства. Новий профспілковий квиток має надавати члену профспілки можливість отримання юридичних послуг, пільг на путівки на оздоровлення, дисконтних знижок у торговельних мережах. 

5.2. Кадрова політика, профспілкове навчання

З метою безперервного підвищення кваліфікації та підготовки штатних профспілкових працівників, активу та рядових членів профспілки відповідно до сучасних вимог, Одеська обласна організація направляє профспілкових активістів та організує заходи з профспілкового навчання. Щорічно проводиться навчання профспілкового активу в обкомі профспілки, та в районах при проведенні Дня обкому. Навчання проходять щорічно понад 250 профактивістів. 

5.3. Інформаційна діяльність профспілки      

      Для удосконалення інформаційної роботи в обкомі профспілки створено і працює Інтернет – сайт та активовано сторінку у соціальної мережі Face book.  Активно використовується засоби електронної скриньки та телефонного зв’язку з метою своєчасного донесення інформації профспілки до членів виборних органів і активістів у процесі прийняття і реалізації профспілкових рішень, налагодження зворотного зв’язку на всіх рівнях структури профорганів. Районні, міськи профорганізації використовують в своїй роботі місцеві СМІ. © 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424