м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

П Л А Н роботи Одеського обкому профспілки 2022

 04.01.22


П Л А Н 

роботи Одеського обкому профспілки працівників державних установ України

на 2022 рік

 

 

№ п/п

 

З М І С Т   З А Х О Д І В

 

Відповідальний за виконання

 

Термін виконання

 

1

2

3

4

 

 

I. Питання II Пленуму обласного комітету профспілки працівників державних установ

 

 

 

 

1.1.

 

Про роботу обласного комітету профспілки та профспілкових комітетів області, по виконанню статутних забов’язень по захисту членів профспілки.

 

Буфетов О.І., Урбан Л.М., голови     територіальних профоб’єднань.

 

IV квартал

2022 року

 

 

 

1.2.

Виконання профспілкового бюджету за 2021 та затвердження бюджету на 2022 рік

Ісаєва Л.Р.

 

 

IV квартал

2022 року

 

         

 

II. Питання засідань Президії обкому

 

 

 

2.1.

 

Про укладання колективних договорів в трудових колективах області в 2021 році.

Аналіз колективних договорів, направлених на обласний конкурс «На кращий договір». 

 

Буфетов О. І. Урбан Л.М.

 

I квартал

 

 

2.2.

 

Про виконання профспілкового бюджету обласної профорганізації за 2021 рік, та затвердження бюджету на 2022 рік.

 

 

Ісаєва Л.Р.

 

 

 

I квартал

 

 

2.3.

 

Про статистичний звіт за 2021 рік

 

Урбан Л.М.

 

I квартал

 

 

2.4.

 

Про фінансовий звіт за 2021 рік.

 

 

Ісаєва Л.Р.

 

I квартал

 

2.5.

 

Про роботу профспілкових комітетів області по використанню важелів соціального діалогу для забезпечення захисту працюючих та збереженню профспілкового членства.

 

Буфетов О.І. Урбан Л.М.  керівники територіальних профорганів

            

 

II квартал

 

 

2.6.

 

Виїзне засідання в м. Біляївка

Про роботу територіальних організацій Сарати, Біляївки, Об’єднаного комітету Департаменту праці та соціальної політики  Одеської міської ради по використанню соціального діалогу з роботодавцями в питаннях захисту трудових прав працюючих та забезпечення членства в Профспілці.

 

Буфетов О.І. Урбан Л.М. голови профспілкових об’єднань

 

 

III квартал

 

 

2.7.

 

Про дотримання профспілковими комітетами області статутних обов’язків та фінансової дисципліни.

 

Ісаєва Л.Р.

 

 

III квартал

 

 

 

2.8.

 

Про проведення II Пленуму Одеського обкому профспілки.

 

Буфетов О.І. Урбан Л.М. апарат обкому.

 

 

III квартал

 

2.9.

 

Про план роботи на 2023 рік.

 

 

Урбан Л.М

 

IV квартал

 

2.10.

 

Про план роботи Молодіжної ради на 2023 рік.

 

 

Ліхашева П.І.

 

IV квартал

 

2.11.

 

Про інформаційну політику в обласному комітеті та організаціях Профспілки області.

Буфетов О.І. голови Територіальних профорганів

IV квартал

 

2.12.

 

Про проекти постанов II Пленуму обкому профспілки.

 

 

Урбан Л.М.

 

IV квартал

 

  1. Засідання комісій.

 

3.1.

 

 

 

Провести засідання ревізійної комісії:

«Про порядок реалізації ст..97 Статуту, щодо обмеження повноважень членів виборних органів за порушення фінансової дисципліни.

 

Любарська І.А.

Ісаєва Л.Р..

 

 

 

III квартал

 

 

3.2

 

Засідання Молодіжної ради згідно плану роботи.

 

Ліхашева П.І.,

 

Урбан Л.М.

 

 

III- IV квартал

 

 

 

 

 

  1. Інформаційна робота.

 

4.1

 

 

Впровадження в діяльність обкому, організацій Профспілки області сучасних форм комунікацій.

 

Голова обкому Буфетов О.І.

Голови територіальних об’єднань, райкомів, міськомів

 

   

2022 рік

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

Розміщати інформації, пакети документів, матеріали діяльності профорганізацій області на веб-сайті обкому та соціальних мережах.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

Голова Молодіжної ради Ліхашева П.І.

 

протягом року

 

 

V. Питання соціального діалогу.

 

 

 

5.1.

 

Приймати участь в роботі:

Президії, Ради ФПО,комісій робочих груп.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

 

постійно

 

 

5.2.

 

Брати участь в засіданнях колегій ОДА, апаратних нарадах ОДА, сесіях обради, трьохсторонньої соціально-економічної ради області та Одеського міськвиконкому.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

 

постійно

 

5.3.

 

Налагодження співпраці з асоціаціями органів місцевого самоврядування місцевих та обласного рівня.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

 

протягом року

 

 

                              

VI. НАВЧАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

 

 

6.1.

 

Провести семінари: 

 

  • з головами територіальних профорганів та ОПК, скарбниками.

 

Голова обкому Буфетов О.І.

заст. голови Урбан Л.М.

виконавчий апарат обкому

 

 

III квартал

 

6.2.

 

Направляти профактив на навчання «Базовий курс», що проводиться щорічно в ЦК Профспілки.

 

Голова обкому Буфетов О.І.

заст. голови Урбан Л.М.

 

    

Згідно з планом навчання ЦК

 

6.3.

 

Провести виїзний День обкому в Ізмаїлі, Сараті,

Б-Днестровськом

 

Голова обкому Буфетов О.І.

заст. голови Урбан Л.М.

головний бухгалтер

Ісаєва Л.Р.

 

 

II- III квартал

 

 

                                                                VII.  ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОФСПІЛКИ

 

 

7.1.

 

Проведення колдоговірної компанії в 2022 році.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

голови профкомітетів області

 

протягом року

 

 

 

7.2.

 

Приймати участь у проведенні професійних свят.

 

  

Голови РК, МК, члени обкому профспілки

 

 

протягом року

 

7.3.

 

Приймати участь в обласній галузевій спартакіаді.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

серпень-вересень

 

7.4.

 

Брати участь в зсіданні Молодіжних рад області та районів.

 

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

 

постійно

 

 

 

VIII. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ І ЗВІТІВ

 

 

8.1

 

 

 

 

8.2

 

 

8.3

 

Зведений статистичний звіт обласної профспілкової організації за 2021 рік.

 

 

 

Інформацію щодо здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Інформацію з фінансових питань за 2021 рік.

 

Голова обкому Буфетов О.І.

Заступник голови обкому

Урбан Л.М..

Голови ПК всіх рівнів,

 

Голова обкому Буфетов О.І.

 

 

 

Головний бухгалтер обкому

 

до 16 січня

 

 

 

до 1 лютого

 

 

    до 1 лютого

 

 

8.4

 

Звіт про укладання колективних договорів.

Голова обкому Буфетов О.І. Заступник голови обкому

Урбан Л.М. голови ПК всіх рівнів

 

До 25 квітня

 

 

8.5

 

 

Звіт про навчання профактиву в 2020 – 2021 навчальному році

 

Голови ПК, РК всіх рівнів,

Заступник голови обкому

Урбан Л.М.

 

 

до 25 липня

8.6

Інформація про захист профспілкових прав (форма ПФ-1)

Голови ПК, РК всіх рівнів,

Заступник голови обкому

Урбан Л.М.

до 25

листопаду

8.7

Інформація про правозахисну роботу ( форма ПР ) 

Голови ПК, РК всіх рівнів,

Заступник голови обкому

Урбан Л.М.

До 25 січня, до 25 липня

8.8

Інформація про роботу представників з питань охорони праці (форма ТІ -2)

Голови ПК, РК всіх рівнів,

Заступник голови обкому

Урбан Л.М.

До 10 лютого

 

8.9

Проводити моніторинг по дотриманню трудового законодавства в організаціях районів області в період добровільного об'єднання територіальних громад.

Голова обкому Буфетов О.І.

Заступник голови обкому

Урбан Л.М.

 

Постійно.

 

 

 © 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424