м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

03 вересня 2019 року відбулось засідання 16 президії ЦК Профспілки працівників державних установ України.

 09.09.19


В рамках основних статутних завдань щодо захисту права членів Профспілки на участь у розробленні та здійсненні державної політики у сфері оплати праці, впродовж 2015-2019 років Профспілкою державних установ України здійснювалась значна робота, направлена на реалізацію вітчизняного та міжнародного законодавства з питань гідного рівня оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

        Результатом такої роботи стало прийняттям Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон), яким закладено, зокрема, і реформування умов оплати праці на державній службі. У Законі було враховано пропозиції від Профспілки щодо визначення розміру мінімального посадового окладу державного службовця групи 9 (до якої належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади) у межах двох розмірів мінімальної заробітної плати.

        Проте, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII (далі — Закон № 1774), в порушення Закону України «Про соціальний діалог» та без погодження з профспілками, було встановлено прив’язку розрахунку розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до прожиткового мінімуму, затвердженого для працездатних осіб. 

Профспілкова сторона брала активну участь у процесі обговорення вищезазначених питань та подала більше 30 усних і письмових пропозиції до них. Головою Профспілки на засіданнях робочої групи наголошувалось на необхідності відновлення норми Закону щодо встановлення посадового окладу державного службовця на найнижчій посаді в розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат, або чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір яких встановлено на 1 січня відповідного календарного року.

Профспілка здійснювала пошук вирішення піднятої проблеми у різний спосіб. Зокрема, в рамках соціального діалогу, вдалося у 2018 році додатково отримати до видатків на оплату праці працівників державного управління 11,5 млрд. грн. (Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»). Цих грошей, за попередніми підрахунками, мало б вистачити не тільки для забезпечення реалізації норми Закону щодо оплати праці в повній мірі, але й більш високих заохочень для державних службовців.

 Таким чином, ключовим питанням в реформуванні державного управління є забезпечення ресурсної, зокрема фінансової частини видатків на утримання та розвиток в цілому системи державного управління. А від так, робота соціальних партнерів Профспілки та урядової сторони має зосереджуватись не лише на питаннях пов’язаних з оплатою праці державних службовців, зокрема питаннями відстоювання нижньої межі гарантованого рівня але й питаннями щодо забезпечення фінансування органів державного управління на достатньому рівні.

З метою досягнення ринкової конкурентоспроможної оплати праці в цих органах, враховуючи, що джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет, було б доцільно передбачити в Законі норму щодо гарантованого забезпечення асигнувань на сферу державного управління, відповідного відсотку валового внутрішнього продукту (за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством). Розгляд та вирішення цих питань Профспілка реалізовуватиме через призму соціального діалогу між урядовою стороною та Профспілкою.

 

 


© 2020 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424