м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

До відома Інформація від первинної профспілкової організації працівників держустанов України Департаменту освіти ОДА

 17.09.18


Стартує освітній проект «Партнерство як ресурс»!!!
Мета: підготовка тренерів – лідерів учнівського самоврядування, педагогічних працівників, представників батьківських колективів закладів освіти області, громадських організацій формами та засобами проектної технології. Підготовка молоді як активних громадян, формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у сучасному житті.
Освітній проект «Партнерство як ресурс» спрямовано на реалізацію особистості громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації, на активізацію діяльності представників інститутів громадянського суспільства, молодіжного середовища регіону (лідерів учнівського самоврядування, педагогічних, батьківських колективів закладів освіти області, представників громадських організацій, та фахівців – науковців, державних службовців у співпраці та засобами проектної технології, з обов`язковими: навчальною складовою (надання знань, навичок щодо проектної діяльності та певного змістовного наповнення (поблоково), психологічною складовою (розвиток творчих, лідерських здібностей учнівської, студентської молоді регіону), практичною складовою (створення та реалізація конкретних проектів), конкурсною складовою (конкурс проектних робіт), аналітичною складовою (аналіз та підведення результатів втілення освітнього проекту «Партнерство як ресурс»).
Наш проект – це органічна співпраця всіх зацікавлених на принципах партнерства, громадянської свідомості, толерантності, наукового підходу та фахової підготовки тренерів.

Координатор проекту — Дмитрук Зоя Анатоліївна, профорганізатор первинної профспілкової організації Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Профспілки працівників державних установ (номер телефону 050 490 62 56).
Заявки на участь подавати на електронну адресу profspilkadon@gmail.com
Проект стартує в Одеській області в жовтні 2018 року!!!))))

Опис

 освітнього проекту «Партнерство як ресурс»

РОЗДІЛ І

Загальна інформація

Громадська організація «Чорноморське гайдамацьке з`єднання»

Повна юридична назва інституту громадянського суспільства, що подає заяву

м.Одеса, вул. Семена Палія, буд.88, кв.27, 65086

Адреса офісу інституту громадянського суспільства, що подає заяву

+380973918242  +380504906256

Контактні телефони інституту громадянського суспільства

048 7536210

Номер факсу

sagofont@gmail.com    profspilkadon@gmail.com

Адреса електронної пошти

Код за ЄДРПОУ - 33812227

Гуцалюк Сергій Борисович

Керівник інституту громадянського суспільства (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

Освітній проект «Партнерство як ресурс» планується впроваджувати спільно з членами первинної профспілкової організації Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Профспілки працівників державних установ України (погодження додається).

Голопотелюк Олександр Олександрович

Бухгалтер проекту (прізвище, ім’я та по-батькові)

Дмитрук Зоя Анатоліївна, член громадської організації «Чорноморське гайдамацьке з`єднання», голова профспілкової організації, аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

Керівник — розробник проекту (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

Освітній проект «Партнерство як ресурс»

Стислий опис програми (проекту, заходу):

Освітній проект «Партнерство як ресурс» спрямовано на реалізацію особистості громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації, на активізацію діяльності молодіжного середовища регіону (лідерів учнівських, студентських колективів закладів освіти області через створення проектних робіт, з обов`язковими: навчальною складовою (надання знань, навичок щодо проектної діяльності, психологічною складовою (розвиток творчих, лідерських здібностей учнівської, студентської молоді регіону), практичною складовою (створення та реалізація конкретних проектів), конкурсною складовою (конкурс проектних робіт), аналітичною складовою (аналіз та підведення результатів втілення освітнього проекту «Партнерство як ресурс»).

розділ II

Опис програми (проекту, заходу)

1. Опис проблеми.

Формування в Україні громадянського суспільства відбувається досить повільним шляхом. Сьогодні вагомим важелем у зазначеному процесі є активність молоді, реалізація особистості громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації.

У нашому регіоні більше 800 закладів загальної середньої освіти, 101 позашкільний заклад, 38 закладів професійно-технічної (професійної) освіти, і у кожному закладі існує учнівське самоврядування, але рівень активності таких громадських об`єднань недостатній. Саме активізація роботи з лідерами учнівського, студентського самоврядування стане вагомим фактором у розвитку громадянського суспільства. Освітній проект «Партнерство як ресурс» спрямовано на об`єднання зусиль у зазначеному напрямі представників громадськості, педагогічних працівників, батьківських колективів та фахівців – науковців і державних службовців. Це органічна співпраця всіх зацікавлених на принципах партнерства, громадянської свідомості, толерантності, наукового підходу та фахової підготовки тренерів.

Також зазначаємо, співробітництво є невід’ємною частиною діяльності сучасного освітнього закладу. Значущим фактором є включення учнівської молоді і педагогічних працівників у проектну діяльність.

Інноваційні зміни, отримані в результаті реалізації проекту, дозволять:

- підготувати тренерів – лідерів учнівського самоврядування, педагогічних працівників, з метою розвитку громадянського суспільства у регіоні, подальшої популяризації ефективності проектної діяльності як форми реалізації особистості, передачі знань та навиків, отриманих у ході освітнього проекту «Партнерство як ресурс»;

- розробити та реалізувати сучасні технології виховання, які спрямовані на якісні зміни у процесі виховання підростаючого покоління;

- створити умови для збільшення інформаційної насиченості молодіжного освітнього середовища як підґрунтя для формування нової дослідницької культури особистості у процесі навчання та виховання;

- одержувати зміни у професійній діяльності педагогічних працівників, орієнтованої на розвиток мислення учнів в умовах глобалізації освіти.

Партнерство у проектній діяльності, як ідеї вільного виховання, стає вагомим ресурсом у напрямі розвитку громадянського

суспільства, громадянського та національно-патріотичного виховання учнівської молоді Одещини.

2. Мета та завдання.

Мета: підготовка тренерів – лідерів учнівського самоврядування, педагогічних працівників, представників батьківських колективів закладів освіти області, громадських організацій формами та засобами проектної діяльності. Підготовка молоді як активних громадян, формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у сучасному житті.

Завдання:

1) Підготовка тренерів для подальшої роботи у напрямі активізації представників молодіжного середовища регіону, сприяння реалізації кожної особистості у сучасному житті.

2)  формування національно-свідомого учня-лідера-громадянина шляхом вивчення та популяризації історико-культурної спадщини рідного краю, школи тощо;

2)   опанування учнівською молоддю, педагогічними працівниками знаннями та навичками проектної діяльності як ресурсу у реалізації особистості, позиціонуванні закладу освіти на регіональному ринку освітніх послуг тощо;

3)   розвиток творчих здібностей учнів та педагогічних працівників, всіх учасників освітнього проекту;

4)   згуртування колективів: учнів, педагогічних працівників, батьків у процесі здійснення проектної діяльності, отримання навичок колективної роботи, розвиток партнерських взаємовідносин;

5) оволодіння навичками створення відеороликів, презентацій та інших видів презентаційних матеріалів.

3. Цільова аудиторія.

Загальна цільова аудиторія:

Учасники проектної діяльності:

-  представники громадських організацій;

- лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти області;

- педагогічні працівники – класні керівники закладів загальної середньої освіти області;

- представники батьківських колективів закладів загальної середньої освіти області;

-  представники адміністрацій закладів загальної середньої освіти області;

- представники комунальних установ, соціальних інституцій, зацікавлених у проектній діяльності тощо.

До організації та проведення заходів будуть залучатися: наукові працівники та аспіранти Університету менеджменту освіти НАПН України (м.Київ), члени первинної профспілкової організації Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Профспілки працівників державних установ України, працівники КУ Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді тощо.

За період проведення освітнього проекту «Партнерство як ресурс» (один рік) вважаємо реальним підготувати не менше 500 тренерів.

4. Опис діяльності по програмі (проекту, заходу).

Основні види діяльності, завдяки яким буде досягнуто мету:

1) ознайомлення всіх зацікавлених (керівники РДА,ОТГ, міст, відділів (управлінь) освіти, закладів освіти, причетних установ тощо) з метою, завданнями, умовами, засобами та формами діяльності в освітньому проекті «Партнерство як ресурс».

Вид діяльності: листування, визначення учасників проекту, скріплення домовленностей відповідними договорами про співпрацю.

2) проведення освітніх заходів: тематичних семінарів, тренінгових занять, консультацій, лекцій, бесід тощо з питань проектної діяльності, розвитку творчих здібностей, лідерських якостей особистості, громадянського та національно-патріотичного виховання учнівської, студентської молоді.

3) практична робота (створення проектів учасниками заходів) – консультативна допомога організаторів;

4) проведення конкурсу — визначення кращих проектів;

5) аналіз результатів впровадження освітнього проекту «Партнерство як ресурс» (здійснюється організаторами та виконавцями проекту);

6) проведення підсумкової конференції за результатами проектної діяльності (із запрошенням переможців, учасників, наукових консультантів проекту, почесних гостей).

З метою отримання зворотнього звязку від учасників проекту будуть використовуватися: анкетування, тестування, тренінгові форми роботи, консультативна допомога, заохочення як форма роботи з підвищення мотивації учасників, аналітичні та психологічні форми та інструменти діяльності тощо.

Всі заходи планується провести на засадах партнерських стосунків, толерантної співпраці, добровольної участі, доброзичливої, психологічнобезпечної атмосфери.

5. Географія програми (проекта, заходу).

Освітній проект «Партнерство як ресурс» планується втілювати у районах, містах, ОТГ Одеської області.

6. Очікувані результати.

У ході реалізації освітнього проекту «Партнерство як ресурс» планується підготувати більше 500 тренерів, які у подальшому у своїх колективах, спільнотах зможуть продовжити освітню діяльність та поширювати знання, навички з проектної діяльності з метою активізації громадського суспільства, реалізації кожної особистості як громадянина нашої України.

Підготовлені лідери учнівського самоврядування – у напрямі роботи з учнівською молоддю закладів освіти області (тренінгова форма роботи: рівний – рівному); педагогічні працівники – у педагогічних та учнівських колективах, представники громадських організацій – у громадських об’єднаннях тощо.

        Зазначена діяльність не потребує вагомих фінансових внесків, тому життєспроможність даного проекту доволі висока, за умовами якісної підготовки тренерів та високого рівня мотивації учасників до навчання.

     Перевагами проекту є універсальність та гнучкість. Це означає, що учасник, який опанував алгоритмом дій, формами та засобами проектної діяльності зможе використовувати зазначене у будь-якій сфері діяльності.

    Гнучкість — працюємо по запиту. Це означає, що, в першу чергу, вивчається запит від учасників проекту: які напрями і теми для них актуальні. Наприклад, блоки з питань національно-патріотичного виховання,                                з протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству,                              розпізнавання та протидії дискримінації, правової освіти та виховання, позиціонування закладів освіти на регіональному ринку освітніх послуг, розвитку творчих здібностей та комунікаційних навиків тощо.

7. Моніторинг і оцінювання.

Моніторинг і оцінку виконання проекту плануємо здійснити наступними засобами:

- проведення анкетування, тестування учасників проекту, керівників, членів адміністрацій, педагогічних та батьківських колективів закладів освіти, керівників та працівників РДА, ОТГ, міст, відділів освіти, громадських організацій, причетних до участі у проекті державних, комунальних установ тощо;

- оцінка якості (зміст, виконання, творчий задум, креативність, складність тощо) наданих проектних робіт членами конкурсної комісії;

- публічне, громадське оцінювання на сторінці первинної профспілкової організації ДОН ООДА Профспілки працівників державних установ України тощо.                                              

8. Життєздатність та самофінансування.

Підготовлені тренери з числа лідерів учнівського самоврядування продовжать діяльність у напрямі роботи з учнівською молоддю закладів освіти області (тренінгова форма роботи: рівний – рівному); педагогічні працівники – у педагогічних та учнівських колективах, представники громадських організацій – у громадських об’єднаннях та молодіжних спільнотах тощо.

   Зазначена діяльність не потребує вагомих фінансових внесків, тому життєспроможність даного проекту доволі висока, при умові якісної підготовки тренерів та високого рівня мотивації учасників до навчання.

   Перевагою проекту є універсальність. Це означає, що учасник, який опанував алгоритмом дій, формами та засобами проектної діяльності зможе використовувати зазначене у будь-якій сфері діяльності.

  При втіленні освітнього проекту, за умови отримання запланованих позитивних результатів, у продовженні зазначеної проектної діяльності будуть зацікавлені та задіяні як можливі джерела фінансування: органи місцевої влади, інститути громадянського суспільства, представники від бізнеспідприємців тощо.   

9. Способи інформування.

Інформування громадськості планується здійснювати наступними засобами:

- проведення прессконференцій;

- розміщення інформації на веб-сайтах закладів освіти;

- розміщення інформації на вебсайтах органів місцевого самоврядування;

- співпраця з місцевими ЗМІ;

- розміщення інформації на веб-сайті профспілкової організації тощо.

 

10. Робочий план.

Вкажіть термін реалізації програми (проекту, заходу):

     з 01.08.2018 по 01.08.2019

Терміни реалізації

(з______до _____)

Заплановані заходи, та місця їх проведення

Відповідальні особи та їх контактні телефони

 

Втілення освітнього проекту «Партнерство як ресурс» розраховано на один календарний рік ( з 01серпня 2018 року по 01 серпня 2019 року)

Перший етап – Просвітницький

з 01 серпня 2018 року

 по 01 жовтень 2018 року

 

 

ознайомлення всіх зацікавлених (керівники РДА,ОТГ, міст, відділів (управлінь) освіти, закладів освіти, причетних установ тощо) з метою, завданнями, умовами, засобами та формами діяльності в освітньому проекті «Партнерство як ресурс».

Вид діяльності: листування, визначення учасників проекту, скріплення домовленностей відповідними договорами про співпрацю.

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

 

Голопотелюк Олександр

0973918242

Другий етап –

Освітній

з 01 жовтня 2018 року до завершення проекту

 

проведення освітніх заходів: тематичних семінарів, тренінгових занять, консультацій, лекцій, бесід тощо з питань проектної діяльності, розвитку творчих здібностей, лідерських якостей особистості, громадянського та національно-патріотичного виховання учнівської, студентської молоді.

 

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

Рябова Зоя Вікторівна, професор Університету менеджменту освіти НАПН України,

Оксана Михасюк, директор закладу загальної середньої освіти, Харьковська область,

аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

0990133861

Третій етап –

Продуктивний

з 01 грудня 2018 року по 01 травня 2019 року

практична робота (створення проектів учасниками заходів) – консультативна допомога організаторів;

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

Четвертий етап -Результативний

з 01 травня по

01 червня 2019 року

проведення конкурсу — визначення кращих проектів;

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

 

Пятий етап –

Аналітичний

з 01 червня по

01 липня 2019 року

аналіз результатів впровадження освітнього проекту «Партнерство як ресурс» (здійснюється організаторами та виконавцями проекту);

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

Рябова Зоя Вікторівна, професор Університету менеджменту освіти НАПН України,

Оксана Михасюк, директор закладу загальної середньої освіти, Харьковська область,

аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

0990133861

Шостий етап –

Підсумковий

з 01 липня по

01серпня 2019 року

проведення підсумкової конференції за результатами проектної діяльності (із запрошенням переможців, учасників, наукових консультантів проекту, почесних гостей).

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

Рябова Зоя Вікторівна, професор Університету менеджменту освіти НАПН України,

Оксана Михасюк, директор закладу загальної середньої освіти, Харьковська область,

аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

0990133861

Сьомий етап –

Безперервний

з 01 липня по 01 серпня 2019 року

Проведення заходів, спрямованих на пошук парнерів, можливостей з метою продовження проектної діяльності «Партнерство як ресурс» (круглі столи, зустрічі, ініціативи, публічні звернення тощо)

Дмитрук Зоя Анатоліївна

0504906256

0634143634

Голопотелюк Олександр

0973918242

Тищук Людмила Адамівна

0977750753

Верещук Ірина Миколаївна

0993372970

Рябова Зоя Вікторівна, професор Університету менеджменту освіти НАПН України,

Оксана Михасюк, директор закладу загальної середньої освіти, Харьковська область,

аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

0990133861

 

 

 


© 2020 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424