м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Інформація профспілки щодо питань захисту трудових прав працівників РДА

 15.10.19


Шановні колеги!

До ЦК Профспілки звернулась низка регіональних організацій щодо питань захисту трудових та професійних прав працівників місцевих державних адміністрацій. Розглянувши їх, повідомляє про таке.

19 червня п.р. на засідання Кабінету Міністрів України був внесений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» (далі – проект постанови), що стосувалося скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 50%. Зазначене рішення порядку денного не опрацьовувалося сторонами соціального діалогу і не виносилося на розгляд урядових комітетів.

Уже 20 червня, з метою забезпечення захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів членів Профспілки, Головою Профспілки підписано Розпорядження «Про утворення Робочого штабу для здійснення комплексу заходів по захисту трудових прав працівників райдержадміністрацій». Цього ж дня, направлено лист Кабінету Міністрів України, у якому Профспілка висловила глибоке занепокоєння щодо прийнятого у такий спосіб рішення, зокрема з огляду на відсутність необхідних консультацій з профспілковою стороною та без проведення функціонального обстеження місцевих державних адміністрацій відповідного регіону.

26 червня, за ініціативою Профспілки, було направлено звернення Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі – СПО об’єднань профспілок) до Прем’єр-міністра України щодо проекту постанови.

17 липня в додаток до листа, надісланого Уряду 20.06.2019 № 72, Профспілка звернулась з питанням стосовно визначення реальної чисельності службовців, які підпадатимуть під скорочення та щодо їх можливого подальшого працевлаштування.

Водночас, Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 19.06.2019 № 746, яка була опублікована 30.08.2019 в офіційному виданні (Урядовий кур'єр — № 165) та набирає чинності з 01.01.2020 року.

Крім того, слід взяти до уваги, що скорочення чисельності працівників місцевих державних адміністрацій у 2019 році було передбачено рішенням уряду в рамках реформування державного управління та децентралізації. А відтак, скорочення працівників місцевих адміністрацій на 50% є масовим вивільненням працівників з ініціативи роботодавця, і водночас — прогнозованим.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із статтею 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець не пізніше як за 3 місяці до намічувальних звільнень з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи,організації повинен надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо заходів по звільненню працівників та провести з ними консультації, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких цеможе стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Крім того, відповідно до законодавства України процедура скорочення чисельності працівників передбачає наступні етапи: прийняття рішення про скорочення чисельності працівників; повідомлення профспілкового органу про майбутнє вивільнення працівників; визначення працівників, які підлягають звільненню; попередження працівників про наступне звільнення; пропонування іншої роботи працівникам, які підлягають звільненню; проведення переговорів з роботодавцем щодо можливого працевлаштування працівників та компенсаційних виплат, повідомлення державної служби зайнятості про заплановане звільнення працівників; звільнення працівників.

Незважаючи на безумовне право роботодавця визначати чисельність працівників у випадку скорочення за п. 1 ст. 40 КЗпП, порядок вивільнення працівника, має чітко відповідати усім вимогам законодавства про працю. Для упередження зростання безробіття під час масового вивільнення можуть утворюватися спеціальні комісії у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 22 квітня 2013 року «Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників».

До складу комісії входять, зокрема, представники відповідних місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України та Держпраці. До складу комісії можуть входити представники роботодавця, профспілок інших громадських організацій (за згодою).

Основними завданнями комісії є розроблення комплексу заходів для підприємства, на якому передбачається масове вивільнення працівників, спрямованих на зменшення чисельності вивільнюваних працівників; підготовка пропозицій щодо внесення змін до територіальних та місцевих програм зайнятості населення.

Крім того, за інформацією Мінсоцполітики, на лист профспілкової сторони, урядом вживаються окремі заходи щодо пом’якшення несприятливих наслідків для вивільнених працівників. У зв’язку із зазначеним, усі дії Профспілки мають бути зосереджені на відстоюванні дотримання роботодавцем трудових прав та соціально-економічних інтересів державних службовців та працівників органів державної влади, застосовуючи для цього всі законодавчі механізми.

З повагою, Голова профспілки Ю.М. Піжук .  

 


© 2020 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424