м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Районним та первинним організаціям Профспілки, що діють в місцевих державних адміністраціях

 11.07.19


Шановні колеги!

 Враховуючи, що першочерговим завданням Профспілки працівників державних установ України є захист трудових прав спілчан, доводимо до вашого відома інформацію щодо проведеної роботи ЦК Профспілки, спрямованої на недопущення порушень національного та міжнародного законодавства про працю в разі прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» (далі – проект постанови), що стосується скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 50%.

  Після засідання уряду 19 червня 2019 року, на якому було розглянуто зазначений проект, Профспілка невідкладно поінформувала свої організації, на своєму офіційному сайті та сторінці в мережі Фейсбук, щодо розгляду зазначеного питання Кабінетом Міністрів України без попереднього розгляду його Профспілкою, та виклала свою позицію в листі-зверненні до Кабінету Міністрів України від 25.06.2019 №172, електронна версія якого теж розміщена на офіційному сайті Профспілки. Крім того, розпорядженням Голови Профспілки створено відповідний оперативний штаб для швидкого та консолідованого реагування.

   Слід зазначити, що Профспілка працівників державних установ України впродовж трьох років проведення децентралізації займає активну позицію по захисту прав трудових прав спілчан, відстежувала і відстежує всі результати та наслідки здійснюваної реформи місцевого самоврядування, виявляючи хоча б мінімальні загрози в питаннях дотримання трудового законодавства. Насамперед, це – робота в парламентських та урядових комітетах, опрацювання в рамках СПО усіх проектів нормативних актів, вивчення реального стану щодо створення об’єднаних територіальних громад та передачі до них відповідних функцій від районних державних адміністрацій.

  Зокрема, при формуванні бюджетних показників на 2019 рік, Профспілкою була відстояна перед урядовою стороною позиція щодо недопущення скорочення фонду оплати праці райдержадміністрацій за рахунок скорочення чисельності працівників на 30%, у противагу внесеній пропозиції Міністерством фінансів України, що мала на меті збалансування бюджетних показників для виконання основних завдань бюджету.

  Крім того, доводимо до вашого відому, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №77-р затверджено план заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки (далі — План). Підпунктом 6 пункту 2 цього плану заходів визначено, що розроблення та подання в установленому порядку на розгляд уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» передбачається «у 60-денний строк з дня набрання чинності Законом України «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція). До прийняття зазначеного проекту постанови заходи Плану передбачають прийняття ряду важливих законопроектів, внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів, функціональні обстеження структурних підрозділів кількох обласних, районних державних адміністрацій.

   Окрім того, що проект постанови не надходив до СПО, а відтак не опрацьовувався профспілковою стороною, і навіть не розглядався урядовими комітетами, він не корелюється з раніше прийнятим рішенням Уряду, зокрема розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 №77-р.

   Вважаємо, що прийняття постанови щодо скорочення граничної чисельності районних державних адміністрацій є передчасним.

        Профспілка вимагає від уряду надати інформацію щодо запланованих Кабінетом Міністрів України заходів з мінімізації наслідків реалізації наслідків цього рішення, запланованих заходів зі збереження трудового потенціалу, зокрема, шляхом впровадження соціального пакету для осіб, що вивільняються, який передбачав би: перекваліфікацію, можливе впровадження програм перенавчання, подальшого пріоритетного працевлаштування на службу в органи місцевого самоврядування, пільгового виходу на пенсію тощо.

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Станом на сьогодні, постанова не опублікована в офіційних виданнях – Офіційному віснику України та газеті «Урядовий кур’єр”.

Наразі, Профспілка очікує на вмотивовану відповідь Кабінету Міністрів України щодо намірів та конкретних дій зі збереження трудового потенціалу та продовжуватиме системну роботу у цій площині, в разі якщо ця постанова набере чинності.Також повідомляємо, що нам відомі звернення однієї з громадських організацій у зв’язку з можливістю прийняття проекту постанови. Водночас зазначаємо, що підтримуємо конструктивні дії будь яких громадських організацій, якщо вони діють в правових рамках та спрямовані на захист трудових та соціально-економічних прав працюючих, однак категорично засуджуємо усі прояви нівелювання ролі Профспілки.

Шановні колеги, просимо Вас продовжувати проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу в трудових колективах з цих питань та бути готовим до солідарних дій з ЦК Профспілки по захисту прав працюючих в місцевих державних адміністраціях, у разі вступу в дію зазначеної постанови.

Наша сила – в єдності !

Голова Профспілки     Ю.Піжук


© 2021 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424