м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про перезавантаження влади, який передбачає спрощення прийняття на держслужбу і звільнення з неї, а також впровадження держслужби за контрактом. Ухвалення законопроекту №1066 в першому читанні підтримали 273 депутата.

 11.09.19


У роботі підкомітету та Комітету ВРУ взяли участь та виступили працівники виконавчого апарату Профспілки: завідувач відділу захисту соціально-економічних прав членів профспілки Валентина Гурневич та завідувач відділу правового та організаційного забезпечення Оксана Шевченко.

Серед основних зауважень та пропозицій Профспілки зазначено, що у новій редакції частини 3 статті 5 законопроекту положенням про те, що «дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом», суттєво скорочується сфера застосування трудового законодавства для регулювання праці державних службовців.

Такий підхід стає серйозною проблемою у регулюванні трудових відносин державних службовців, оскільки у законопроекті відсутні положення, що регулюють багато аспектів праці майже у всіх її сферах, включаючи:

- визначення випадків оформлення трудових відносин у письмовій формі;

- можливість реалізації переважного права на залишення на роботі,

- питань часу відпочинку (у законопроекті визначаються лише окремі питання надання щорічних відпусток);

- оплати праці (у законопроекті не встановлено розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби, як здійснюється оплата роботи у надурочний час, святкові на неробочі дні, нічний час, не визначені строки виплати заробітної плати тощо), гарантій та компенсацій;

- матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Самі основні загрози цього закону:

- надана можливість керівникам самовільно визначати ті посади, для зняття яких має укладатись контракт;

- зниження рівня захищеності державних службовців при зміні істотних умов державної служби ст.. 43.

 - в ст. 50 оплата праці, безпідставно виглядають пропозиції про виключення із заробітної плати надбавки за ранг, виплати за додаткове навантаження. Залишається оклад, вислуга років та премія.

Поза межами правового регулювання залишились колективно-договірні питання та питання охорони праці.

Також, в зауваженнях Профспілки було зосереджено увагу на необхідності врегулювання питання пенсійного забезпечення державних службовців, зокрема тих, кому пенсія призначена відповідно норм законодавства про державну службу 1993 року.

Найбільше обурення викликають норми, що повністю нівелюють права та повноваження профспілок, визначені статтею 36 Конституції України, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог» та КЗпП України.

В країнах різних типів законодавчого регулювання трудової діяльності на державній службі профспілки суттєво впливають на умови роботи, оплату праці та формування принципів державної служби за обмежених умов участі представників працівників в управлінській діяльності, визначення чисельності та прийняття на службу.

Представники Профспілки надали народним депутатам письмові пропозиції та зауваження до законопроекту сподіваючись, що застереження Профспілки будуть почуті, предметно розглянуті та враховані у проекті Закону України № 1066.

 

 


© 2020 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424