м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Звернення до Президента України

 26.12.19


Шановний пане Президент!

      Президія Одеського обласного комітету профспілки працівників державних установ України 24.12.2019 року на своєму засіданні прийняла рішення звернутися до Вас з проханням заветувати Закон України (реєстраційний № 2260) прийнятий Верховною Радою України і направлений Вам на підпис. Положення цього Закону порушують норми Конституції України та ратифікованих Верховною Радою міжнародних договорів, в частині обмеження дії законодавства про профспілки на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також прав державних службовців на профспілковий захист при звільненні.

      Згідно зі статтею 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках для захисту своїх трудових і соціально-економічних інтересів.

      Відповідно до ст. 2. Конвенції МОП № 87, працівники та роботодавці «…мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі організації».

      Конвенція № 87 не передбачає будь-яких обмежень щодо утворення та діяльності профспілок в державних установах та органах місцевого самоврядування.

      Звертаємо Вашу увагу, що ст. 39 Закону № 2260 встановлює непоширення дій окремих статей КЗпП України на державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування. Це є прямим порушенням ст. 22 Конституції України та звужує існуючі права працівників державних установ та органів місцевого самоврядування на профспілковий захист при звільненні.

      Ця стаття також порушує Конвенцій МОП ратифікованих Україною а саме:№158 та № 166, в яких передбачається звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

    Таким чином, з введенням Закону № 2260 в дію, умови проходження державної служби будуть виведені з предмету регулювання трудового законодавства, що порушить принцип рівності щодо загальних соціальних гарантій.

      Президія Одеської обласної організації профспілки керуючись п. 30 ч.1 ст.106 Конституції України, звертається до Вас як Гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, застосувати право вето до Закону № 2260 та повернути його на повторний розгляд Верховної Ради.

За дорученням,

Президії Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України

голова     Л.М. Урбан              


© 2020 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424