м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Держслужбовцям перерахують страховий стаж

 29.03.19


На сьогодні розмір пенсії залежить від трива­лості страхового стажу та величини заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Водночас залишається неврегульованим питання обчислення пенсії, коли особа має трива­лий страховий стаж (40 років і більше), але отри­мувала невеликий заробіток, тому розмір її пенсії збільшився лише за рахунок тривалості страхово­го стажу. Крім того, проблемним залишається питання можливого зниження коефіцієнта заро­бітку для осіб, які після досягнення пенсійною віку продовжували працювати на роботах із нижчою оплатою праці. З метою удосконалення порядку обчислення розміру пенсії Мінсоцполітики розробило зако­нопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обчислення пенсії, який надійшов на погодження до СПО проф­спілок.

Він передбачає:

- автоматичний перерахунок пенсії особам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені на умовах та в порядку, передба­ченому Законом України „ Про державну службу ” від 10.12.2015 р. № 889-VII, а також тим особам, які працювали на посадах державної служби та інших посадах, які передбачали сплату ЄСВ за підвищеною ставкою, пенсії яким обчислено на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання» розмір яких, з урахуванням проведеного перерахунку, буде більшим. За періоди роботи на посадах державної служби та інших посадах, які передбачали сплату ЄСВ, а до 1 січня 2011 року — страхових внесків на загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування за підвищеною ставкою, величина оцінки одного року страхового стажу підвищується на коефіцієнт, що визначається як співвідношення між розміром страхових внесків, сплачених особою та роботодавцем, і загальним розміром страхових внесків, які сплачували застраховані особи та їхні роботодавці, за відпо­відний період сплати страхових внесків.


© 2024 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424