м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Засідання президії Одеського обкому профспілки працівників державних установ України

 22.12.18


Основне питання порядку денного, винесеного на розгляд засідання президії: «Про роботу виборних органів області по захисту членів профспілки в умовах реформ». 

Голова Одеського обкому профспілки працівників держустанов України  Урбан Л.М.доповіла наступне:

Виборні органи профспілки, на сьогоднішній день докладають чимало зусиль щодо захисту членів профспілки в період реформ. Основна діяльність профспілкового активу спрямовувалась на соціально-економічний захист членів профспілки. ЦК Профспілки регулярно, шляхом ведення соціального діалогу проводить роботу щодо забезпечення справедливого та достойного рівня оплати праці спілчан.

Мінімальна заробітна плата яка є головним механізмом державного регулювання оплати праці, протягом року встановилась державою на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В порушення національного законодавства та рекомендацій міжнародних інституцій, фактор дефіциту бюджету був та досі залишається головним чинником, який враховується урядом для визначення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати та нівелює дію інших критеріїв, насамперед реальну вартість споживчого кошика та позиції соціальних партнерів під час колективних переговорів із зазначеного питання. Так в минулому році із-за того, що не змогли дійти згоди профспілки, роботодавці та представники Уряду, не була прийнята Генеральна Угода. В цьому році також ведуться перемовини, однак Генеральної угоди досі нема.

З метою недопущення життєвого рівня працюючих спілчан та скасування їм низки гарантій та виплат, ЦК, обласні організації Профспілки направляють звернення до Президента, Верховної Ради, Уряду. Ми направляли звернення, а голова ЦК зі зверненнями йшов і в Кабінет Міністрів та комісії Верховної Ради.

Здійснюючи попередню експертизу законопроектів, актів Кабінету міністрів, міністерств та відомств обкоми профспілки не погодили жоден з тих, які погіршували соціально-економічне положення працюючих. Що ми цим домоглися? В кінці листопада Мінсоцполітики зробив «подарунок» Профспілці і прийняв проект постанови «Про заробітну плату державних службовців». Саме головне, що в цій постанові передбачена 9 групі по оплаті праці працівникам райдержадміністрацій два мінімальних прожиткових мінімумі, які були передбачені на 1 січня 2018 року. Іншим групам оплати передбачені коефіцієнти підвищення окладів.

       Якщо ми домоглися і передбачили в законі 2 мінімальних прожиткових мінімумі, то на сьогоднішній день, це менше чим одна мінімальна заробітна плата. Сьогодні перед нами стоїть завдання продовжити роботу щодо реформування системи оплати праці, та її структури, щоб в заробітній платі оклад становив не менше 70%, а 30% — стимулюючі доплати. На вирішення питань соціального захисту членів Профспілки важливим інструментом впливу є наявність галузевих угод та колективних договорів.

       За інформацією з районів в колективних договорах, які діють в первинних профспілкових організація, передбачені норми галузевих угод, зокрема додаткові соціально-побутові пільги, в тому числі перерахуванням профкомам 0.3% на проведення культурно-масової роботи.

       Разом з тим, як показує практика, робота з головними розпорядниками бюджетних коштів недостатня. В багатьох колективних договорах відрахування 0,3 відсотки передбачені, а фактично кошти не перераховуються. Профспілкові комітети слабо контролюють виконання колективного договору та виконання ст.. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії».

       Враховуючи сьогодні виклики для забезпечення гідної праці спілчан, необхідно шукати нові шляхи підвищення рівня захищеності та гарантій. Одним із таких шляхів може бути впровадження мотиваційного пакету соціального захисту для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Це стосується житла, компенсації витрат на навчання: часткову оплату харчування в закладах харчування; компенсацію транспортних витрат та витрат користування особистого транспорту у зв’язку з виконанням службових обов’язків; здешевлення вартості утримання дітей у дошкільних закладах тощо. 

       Необхідно відкинути перестороги щодо так званих «привілеїв», і ґрунтовно, спільно із соціальними партнерами попрацювати над питанням належного наповнення пакету соціального захисту, який дасть можливість закріпитися людям на робочих місцях, послужить мотиваційною складовою – не просто залишитись на державної службі, а добросовісно служити державі та народу України.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Урбан Л.М. «Про роботу виборних органів області по захисту членів профспілки в умовах реформ», президія прийняла постанову 

№ П 36 -1 від 21.12.2018 р. 


© 2024 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424