м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424

Історична довідка Одеській обласної організації профспілки працівників державних установ України


Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України (Одеський обласній комітет профспілки державних установ надалі Профспілка) входила до складу обласної ради профспілок, яка була створена у 1932 році. В той час існувало 39 обласних комітетів профспілки в тому числі і обласної комітет профспілки судової прокуратури та місцевих органів влади.

У 1941 році її діяльність було припинено у зв’язку з початком другої світової війни .

Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України (Одеський обласній комітет профспілки державних установ) відновив свою діяльність у 1944 році , та керував профспілковою роботою місцевих і районних профспілок державних підприємств м.Одеси і Одеській обл.

У 1956 році був об’єданний з Обкомом профспілки фінансово-банківських працівників.

З 20 січня 2000 року рішенням за №1312 (довідка о включенні в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України) Обком профспілки працівників держпідприємств був перейменований у Одеську обласну організацію профспілки працівників держпідприємств .

З 2006 року обласна організація профспілки працівників державних установ є суб’єктом Федерації профспілок Одеської області (ФПО).

В структурі обласної організації профспілки діють 23 районні организації, 6 міських, 3 об’єднані организації профспілки .

На профспілковому обслуговувані знаходяться 497 профспілкових комітетів, установи та підприємства які входять в органи державного управління та органи місцевого самоврядування – це обласні та районні державні адміністрації, облради, міськрада та райради, установи МВС, органи юстиції, прокуратури, структури Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Служби безпеки, Державного архіву, промислово - торговельна палата, «Зовніштранс», Південна Державна прикордонна служба України Регіональне Управління та інші.

Одеська обласна організація профспілок України здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України про «Колективні договори», Закону України «Про соціальний діалог», Кодексом законів України про працю, нормативно-правові документи Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України в питаннях соціально-економічного і правового захисту трудящих та інші нормативно-правові акти.

Основним завданням Профспілки є :

 • представництво і захист індивідуальних і колективних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • участь у розробці соціально - економічних програм, спрямованих на реальний захист членів Профспілок, проведення колективних переговорів та укладення галузевих і регіональних угод, здійснення контролю за їх виконанням ;
 • здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, аналіз причин його порушень та направлення до органів державної влади;
 • участь у формуванні державної політики зайнятості населення шляхом розробки державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, внесення пропозицій щодо соціального захисту членів Профспілки, які звільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємства, установи організації.
 • участь в управлінні державним соціальним страхуванням на тристоронній основі як представника застрахованих осіб. Здійснення заходів по оздоровленню членів Профспілки та членів їх сімей;
 • організація та здійснення благодійницької, пропагандистської, видавничої та іншої діяльності;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • взаємодія з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями;
 • сприяння соціальному захисту жінок, реалізації їх права на працю, освіту, охорону здоров’я та материнства;
 • визначення пріоритетних напрямків роботи з молоддю, залучення її до роботи в керівних профспілкових органах;
 • проведення роботи, спрямованої на організаційне та фінансове зміщення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства;
 • інформування членів Профспілки про її діяльність через організації профспілки, друковані та електроні засоби масової інформації;
 • співпраця з іншими профспілками та їх об’єднаннями.

Структура Профспілки визначається Статутом. Вищим органом є конференція, яка проводиться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на п’ять років.


© 2024 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424